ปกป้องโลกด้วยเทคโนโลยี สร้างโลกใหม่ด้วยนวัตกรรม

บริษัท กิเดียน วัน จำกัด เกิดขึ้นจากการแยกตัวออกจากบริษัทแม่ บล็อคฟินท์ จำกัด ในปี 2565 เราได้มุ่งมั่นทางธุรกิจไปทางด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม เพราะเราเชื่อมั่นว่าโลกเปรียบเสมือนเครื่องยนต์ที่ทำงานมาอย่างยาวนาน และเรามีหน้าที่สำคัญในการดูแลรักษาเครื่องยนต์นี้ต่อไป เราจึงมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจในทิศทางของการอนุรักษ์โลกด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เราพัฒนาขึ้น เพื่อสามารถเปลี่ยนแปลงโลกให้เป็นโลกที่ยั่งยืนยิ่งขึ้นในอนาคต

logo

139 Sethiwan Tower, 4th Floor, Pan Rd, Silom, Bang Rak, Bangkok 10500
02-114-7182
[email protected]

Follow Us

newnewnew