ให้การจัดการก๊าซเรือนกระจกเป็นเรื่องง่ายสำหรับธุรกิจคุณ

บันทึก, ลด, ชดเชย, และรายงานก๊าซเรือนกระจก โดยไม่ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญก็สามารถใช้งานได้ ตามมาตรฐานสากล Greenhouse Gas Protocol และ ISO14064 พร้อมทีมที่ปรึกษาให้คำแนะนำและอัพเดทข้อมูล

ติดต่อเรา

บันทึกและคำนวณ

 • นำเข้าข้อมูลกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกผ่าน ERP, API, Fleet Card, File โดยอัตโนมัติ
 • หรือเพิ่มค่าด้วยตนเองตามหมวดหมู่การปล่อยฯ ระบบจะเลือก Emission Factor ที่เหมาะสมเพื่อคำนวณออกมาเป็น category และ Scope 1,2,3 ตามแบบ Greenhouse Gas Protocol
 • รวมค่า Emission Factor จากหลากหลายแหล่ง (เช่น TGO, DEFRA, EPA, งานวิจัย, รายงานองค์กร) อัพเดทโดยทีมผู้เชี่ยวชาญ
 • เพิ่ม Emission Factor แบบ Supplier-specific / Market-based ได้ด้วยตนเอง
 • ระบบแจ้งเตือนข้อมูลที่มีความผิดปกติ เพื่อป้องกันความผิดพลาด
ghg protocoliso14064
input emission
overview

วางแผนและลด

 • กำหนดเป้าหมายตามแบบ Science-Based Targets, Greenhouse Gas Protocol, หรือ Commitment ขององค์กร
 • ระบบคาดการณ์แนวโน้มการปล่อยฯ
 • วางแผนลดการปล่อยฯ เพื่อลดให้มากที่สุด ต้นทุนต่ำที่สุด และใช้เวลาน้อยที่สุด ด้วย Marginal Abatement Cost Curve
 • เชื่อมต่อแพลตฟอร์มซื้อขายไฟฟ้าพลังงานสะอาด หรือ Renewable Energy Certificates เพื่อลดการปล่อยฯ Scope 2 ตั้งแต่ต้น
 • สร้างโปรเจคลดการปล่อยฯ เช่น การปลูกต้นไม้
ghg protocolscience based targets

ชดเชย

 • เชื่อมต่อ Marketplace เพื่อซื้อ Carbon Credits
 • เลือกการปล่อยฯที่ต้องการชดเชย, ชดเชยผ่านแพลตฟอร์ม, และเก็บใบประกาศการชดเชย
offset
report

รายงาน

 • ออกรายงาน Carbon Footprint for Organization (CFO) ตามแบบ TGO
 • เปิดสิทธิให้ผู้ทวนสอบเข้ามาทวนสอบรายงานผ่านแพลตฟอร์มพร้อมระบบ แสดงที่มาของข้อมูล หลักฐาน และวิธีการคำนวณ ที่สัมพันธ์กับรายงาน
 • [Upcoming] ออกรายงาน GRI, PCAF, ICMA
gri

ลูกค้าของเรา

BIG
TVO
GCM
KBI

เริ่มต้นวันนี้กับพวกเรา !

logo

139 Sethiwan Tower, 4th Floor, Pan Rd, Silom, Bang Rak, Bangkok 10500
02-114-7182
[email protected]

Follow Us

newnewnew