FTI-X

แพลตฟอร์มซื้อขายแลกเปลี่ยนคาร์บอนเครดิต แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย

fti-x

The First CC Exchange of Thailand

แพลตฟอร์มซื้อขายคาร์บอนเครดิต ภายใต้การดำเนินการ ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเพียงแห่งเดียวที่เชื่อมต่อกับ ระบบทะเบียนคาร์บอนเครดิตโครงการ T-VER

ไปที่ FTIX

กีเดี้ยนวันและสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้จับมือร่วมกันในการสร้างแพลตฟอร์มสำหรับซื้อขายคาร์บอนเครดิตขึ้นเป็นแห่งแรกของประเทศไทย เพื่อเปิดโอกาสให้ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันประเทศไทยเข้าสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality)

แพลตฟอร์มซื้อขายคาร์บอนเครดิตถูกพัฒนาด้วยหลักการซื้อขายตามกลไกตลาดและดำเนินการตามแนวทางเดียวกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อีกทั้งยังได้รับการร่วมมือจากองค์การบริหารก๊าซเรือนกระจกในการเชื่อมต่อแพลตฟอร์มเข้ากับระบบทะเบียนคาร์บอนเครดิตโครงการ T-VER เพื่อความสะดวกในการถ่ายโอนคาร์บอนเครดิตระหว่างระบบทะเบียนและแพลตฟอร์มซื้อขาย

นอกจากนี้ยังมีแผนการพัฒนาการเชื่อมต่อให้ครอบคลุมไปถึงระบบทะเบียนคาร์บอนเครดิตมาตรฐานสากลอื่นๆ เช่น VERRA และ Gold Standard รวมถึงการนำใบรับรองเครดิตการผลิตพลังงานหมุนเวียนมาตรฐาน I-REC เข้ามาซื้อขายในแพลตฟอร์มเพิ่มเติมในอนาคตอันใกล้นี้อีกด้วย

FTI-X platform
แพลตฟอร์มซื้อขายพลังงานสะอาดและคาร์บอนเครดิต (FTI: CC/RE/REC X Platform) ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่ 21 กันยายน 2565 และได้เปิดให้มีการซื้อขายกันอย่างเป็นทางการในวันที่ 16 มกราคม 2566

Realtime tradingการซื้อขายแบบเรียลไทม์

การซื้อขายคาร์บอนเครดิตเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วตามกลไกของอุปสงค์และอุปทาน
 • คำสั่งซื้อขายจะถูกจับคู่แบบเรียลไทม์ตามกลไกตลาด
 • ได้ราคาที่พึงพอใจทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย
 • ส่งคำสั่งซื้อขายได้ทั้งแบบ limit และ market
 • สามารถตรวจสอบราคาล่าสุดได้แบบเรียลไทม์

Many types of carbon creditsสินค้าที่หลากหลาย

คาร์บอนเครดิตที่นำมาซื้อขายจะถูกแบ่งตามประเภทโครงการและปี โดยอ้างอิงจากระบบทะเบียน อบก. เนื่องจากคาร์บอนเครดิตในโครงการแต่ละประเภทและแต่ละปีมีมูลค่าที่แตกต่างกัน
 • แบ่งประเภทโครงการเป็น 15 ประเภท
 • แบ่งปีตามกิจกรรมการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Vintage Year)
 • การซื้อขายและราคาของสินค้าแต่ละประเภทจะแยก จากกันโดยสิ้นเชิง

T-VER connectionการเชื่อมต่อกับระบบทะเบียน

แพลตฟอร์มได้เชื่อมต่อกับระบบทะเบียนคาร์บอนเครดิต โครงการ T-VER อย่างสมบูรณ์ ทำให้การถ่ายโอนและขอชดเชยเป็นไปได้อย่างง่ายดาย
 • การถ่ายโอนคาร์บอนเครดิตระหว่างระบบทะเบียนและ แพลตฟอร์มเป็นไปโดยอัตโนมัติ
 • สามารถขอชดเชยคาร์บอนเครดิตผ่านแพลตฟอร์มได้ โดยไม่จำเป็นต้องมีบัญชีกับระบบทะเบียน

เปิดตัวแพลตฟอร์ม

FTI-X platform opening ceremony
FTI-X platform opening ceremony
FTI-X platform opening ceremony

พาร์ทเนอร์

 • FTI
 • FTI-CCI
 • FTI-RE
 • TGO
 • ERC
 • PEA
 • MEA
 • CEP
 • RE100
 • IREC
 • Krungthai Bank
 • EXIM
 • SCBX
 • EA
 • Super Energy
 • Denso
 • SCG
 • BGRIMM
 • Central
 • FTI
 • FTI-CCI
 • FTI-RE
 • TGO
 • ERC
 • PEA
 • MEA
 • CEP
 • RE100
 • IREC
 • Krungthai Bank
 • EXIM
 • SCBX
 • EA
 • Super Energy
 • Denso
 • SCG
 • BGRIMM
 • Central
 • FTI
 • FTI-CCI
 • FTI-RE
 • TGO
 • ERC
 • PEA
 • MEA
 • CEP
 • RE100
 • IREC
 • Krungthai Bank
 • EXIM
 • SCBX
 • EA
 • Super Energy
 • Denso
 • SCG
 • BGRIMM
 • Central

เริ่มต้นวันนี้กับพวกเรา !

logo

139 Sethiwan Tower, 4th Floor, Pan Rd, Silom, Bang Rak, Bangkok 10500
02-114-7182
[email protected]

Follow Us

newnewnew