News | 29 Dec 2022

คาร์บอนเครดิตสร้างรายได้ ได้จริงหรือ?

คาร์บอนเครดิต หมายถึง สิทธิที่ได้รับจากการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือก๊าซเรือนกระจกสู่สิ่งแวดล้อม มีหน่วยเป็น ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ซึ่งการที่จะได้รับสิทธิดังกล่าวมานั้น จะต้องมีการดำเนินโครงการที่มีการวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรมและผ่านการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบของมาตรฐานคาร์บอนเครดิต โดยการได้มาซึ่งคาร์บอนเครดิตมาตรฐานของประเทศไทยจะต้องสมัครขึ้นทะเบียนโครงการภายใต้โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program: T-VER) ซึ่งมีผู้ให้การขึ้นทะเบียนคือ องค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก(Thailand Greenhouse Gas Management Organization: TGO) ทั้งนี้ โครงการในประเทศไทยสามารถขึ้นทะเบียนมาตรฐานประเทศอื่นๆ เช่น Verra หรือ Gold-Standard ได้เช่นกัน

มูลค่าของคาร์บอนเครดิตเกิดขึ้นได้ จากการเป็นที่ต้องการของผู้ประกอบธุรกิจที่มีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่สิ่งแวดล้อม เช่น กลุ่มธุรกิจประเภทโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น เพื่อให้ได้รับกรรมสิทธิ์ในการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้น แม้ว่าในปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีกฏหมายบังคับการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็นรูปธรรม แต่ก็ได้มีการร่าง “พรบ.การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ” และได้มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นแล้ว ซึ่งจาก พรบ. ดังกล่าวจะเป็นตัวขับเคลื่อนให้ความต้องการคาร์บอนเครดิตมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด

*หมายเหตุ ราคาคาร์บอนเครดิตในรูปเป็นข้อมูลจากการซื้อขายนอกตลาด (Over the Counter)

ประเทศไทยตระหนักถึงความสำคัญของเรื่องนี้ จึงได้มีการจัดตั้งแพลตฟอร์มซื้อขายคาร์บอนเครดิตขึ้น โดยเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นประธานในพิธีลงนามความตกลงประกอบการเป็นศูนย์ซื้อขายคาร์บอนเครดิต ระหว่าง สถาบันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ร่วมกับ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ในพิธีเปิดตัวแพลตฟอร์มการซื้อขายพลังงานสะอาดและคาร์บอนเครดิต หรือ FTI: CC/RE/REC X Platform (FTIX) และได้ทำการซื้อขายคาร์บอนเครดิตบนแพลตฟอร์มเป็นครั้งแรก สำนักข่าว Bloomberg รายงานว่า ​​การเปิดตัวแพลตฟอร์มครั้งนี้เป็นการปูทางให้ประเทศไทยก้าวสู่ศูนย์กลางการค้าคาร์บอนสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แม้ว่าในเบื้องต้นจะอนุญาตให้ซื้อขายเฉพาะคาร์บอนเครดิตในโครงการ T-VER ในประเทศไทยเท่านั้น แต่คาดว่าแพลตฟอร์มนี้จะขยายการซื้อขายไปถึงคาร์บอนเครดิตมาตรฐานของประเทศอื่นๆ ในภายหลัง


แพลตฟอร์ม FTIX ถือเป็นตลาดกลางของการซื้อขายคาร์บอนเครดิตของประเทศไทย ซึ่งทำให้ราคาซื้อขายเป็นไปตามกลไกตลาดและสร้างความสะดวกในการซื้อขายมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการซื้อขายผ่านตัวกลาง ป้องกันปัญหาการคดโกงจากการซื้อขายนอกตลาด โดยหากต้องการซื้อขายคาร์บอนเครดิตมาตรฐานของประเทศไทยในโครงการ T-VER สามารถศึกษาขั้นตอนได้ที่ http://carbonmarket.tgo.or.th/index.php?lang=TH&mod=dHJhZGluZ19wcm9jZXNz

Writer
ธนวรรธน์ จงพิพัฒน์มงคล (แอ๊ด)
Business Analyst

Ref:
http://carbonmarket.tgo.or.th/index.php?lang=TH&mod=Y2hhcnQ=&action=bGlzdA==
https://thestandard.co/ftix-for-trading-clean-energy-and-carbon-credits/
https://www.scb.co.th/th/personal-banking/stories/tips-for-you/mega-trend-carbon-credit.html

Share


Other News & Updates

20 Dec 2022 | News

Green loan การกู้ยืมสีเขียว

Green loan หรือการกู้ยืมสีเขียว คืออะไร? Green loan เป็นหนึ่งในเครื่องมือทางการเงินสำหรับตอบสนองต่อผู้ที่ต้องการกู้ยืมเพื่อทำโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมในสภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน

14 Dec 2022 | News

การรีไซเคิล คือ คำตอบของการแก้ปัญหาขยะพลาสติก จริงเหรอ?

ปฏิเสธไม่ได้ว่าพลาสติกเป็นส่วนสำคัญในชีวิตประจำวัน ทั้งในการการดื่มกิน ใช้สวมใส่ ใช้ช้อปปิ้ง และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ช่วยชีวิตเรา เนื่องจากพลาสติกมีความแข็งแรง ยืดหยุ่น ราคาถูก สามารถหล่อเป็นสิ่งต่างๆได้นับพันชนิด ตอบสนองต่อความต้องการในชีวิตปัจจุบัน

08 Dec 2022 | News

COP27

COP27 คืออะไร? และมีสาระสำคัญอย่างไร ที่เราควรรู้บ้าง? COP หรือ Conference of the Parties นั้น เป็นการประชุมด้านสิ่งแวดล้อมที่จัดขึ้นเพื่อหารือแนวทางรับมือกับภาวะโลกร้อน มุ่งหวังควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจก อันเป็นก๊าซต้นเหตุ ไม่ให้ถึงจุดที่มนุษย์และโลกได้รับผลกระทบร้ายแรงนั่นเอง โดย COP จัดขึ้นครั้งแรกในปี 1992 มีรัฐภาคีที่เข้าร่วมกว่า 200 ประเทศ เพื่อนำเสนอแผนและรายงานความคืบหน้าเกือบทุกๆปี Ref: https://www.iberdrola.com/sustainability/international-agreements-on-climate-change ล่าสุดได้จ

logo

139 Sethiwan Tower, 4th Floor, Pan Rd, Silom, Bang Rak, Bangkok 10500
02-114-7182
[email protected]

Follow Us

newnewnew