News | 20 Dec 2022

Green loan การกู้ยืมสีเขียว

ref: https://www.pymnts.com/loans/2019/global-standards-green-lending/

Green loan หรือการกู้ยืมสีเขียว คืออะไร?

Green loan เป็นหนึ่งในเครื่องมือทางการเงินสำหรับตอบสนองต่อผู้ที่ต้องการกู้ยืมเพื่อทำโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมในสภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น โครงการปลูกป่า, โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน หรือแม้กระทั้งในรูปแบบบ้านเรือน เช่น การติด Solar rooftop เพื่อลดปริมาณการใช้พลังงานจากแหล่งกำเนิดที่ก่อให้เกิดมลพิษเช่นพลังงานจาก fossil นั่นเอง

ref: https://energy-utilities.com/total-to-develop-500mw-solar-project-in-libya-news117630.html

ปัจจุบันโลกของเรากำลังประสบปัญหากับอุณหภูมิในชั้นบรรยากาศที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุก ๆ ปี ถ้าหากสถานะการณ์นี้ไม่ได้รับความสนใจหรือตื่นตัวมากกว่านี้ ในอนาคตอันใกล้โลกของเราอาจเกิดวิกฤติที่เราไม่อาจคาดการณ์ได้เกิดขึ้น และมันอาจใกล้ตัวเรามากกว่าที่คิด ในปัจจุบันนโยบายของภาครัฐในหลายๆประเทศนั้น ได้มีการออกประกาศเพื่อสนับสนุนโครงการลดโลกร้อนมากมาย รวมถึงออกกฏหมายการเก็บภาษีการปล่อยแก๊สเรือนกระจกที่เริ่มบังคับใช้เข้มข้นขึ้นในทุกๆ ปี ด้วยเหตุผลนี้เอง ทำให้มีผลิตภัณฑ์ในหลายๆ รูปแบบเกิดขึ้นมา ซึ่ง Green loan คือหนึ่งในผลิตภัณฑ์เหล่านั้น โดยที่มาของ Green loan นั้น เริ่มต้นจากบริษัทขนาดใหญ่หรือ โครงการขนาดใหญ่ใน Europe ต้องการเงินทุนมหาศาลเพื่อลงทุนทำธุรกิจ หรือ ปรับปรุงกระบวนการทำงานของบริษัท ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมยิ่งขึ้น แต่การเริ่มต้นทำทุกอย่างย่อมจำเป็นต้องใช้เงิน และการใช้เงินจำนวนมหาศาลย่อมต้องมองหาผลตอบแทน ซึ่งโครงการเงินกู้ในขณะนั้น ไม่มีโครงการไหนสนับสนุนการทำสิ่งเหล่านี้เลย ทำให้ธนาคารบางแห่งรวมถึงรัฐ เริ่มรวมตัวกันเพื่อออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ชื่อว่า Green Bond หรือ ตราสารหนี้สีเขียวนั่นเอง แล้ว Green Bond คืออะไรล่ะ

ref: https://www.iberdrola.com/sustainability/investments-green-bonds

Green Bond คือการระดมทุนเพื่อนำเงินไปใช้ในโครงการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยผู้ออก Green Bond จะได้ประโยชน์จากการดึงดูดนักลงทุนกลุ่มใหม่ที่เป็นคนอายุน้อย ช่วยยกระดับภาพลักษณ์องค์กร สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน และได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ส่วนผู้ลงทุน Green Bond จะได้รับผลตอบแทนที่น่าพอใจ และพึงพอใจที่รู้ว่าเงินลงทุนถูกนำไปใช้ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมโดยตรง ผลิตภัณฑ์ทางการเงินนี้ จึงสามารถตอบโจทย์ได้เกือบทุกข้อของผู้ที่ต้องการดำเนินกิจกรรมที่รักษ์สิ่งแวดล้อมนั่นเอง

หลังจาก Green bond เป็นที่แพร่หลายแล้ว โครงการในเชิงการลดสภาวะโลกร้อนก็ได้มีการตื่นตัวและเกิดขึ้นตามมามากมาย แต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่บุคคลธรรมดาที่ต้องการสนับสนุนเรื่องนี้ไม่สามารถเข้าถึงได้ จึงได้เกิดการกู้ยืมสีเขียวขึ้นโดยใช้หลักเกณฑ์คล้ายคลึงกับเงินกู้ทั่วไป แต่จะเพิ่มเติมเอกสารบางส่วนและการชี้แจงการใช้เงินกู้ ว่านำเงินที่ได้ไปทำโครงการเพื่อรักโลกอย่างไร โดยขั้นตอนเหล่านี้ใช้เกณฑ์ของ Green loan principle เป็นหลักอ้างอิง โดย Green loan principle นั่นเป็นเกณที่ทั่วโลกให้การยอมรับออกโดย international Capital Market Association (ICMA) ซึ่งมีทั้งหมด 4 ข้อ

1.Use of proceeds : คือการใช้เงินทุนที่ได้เพื่อทำกิจกรรมทางธุรกิจที่มีข้อมูลรองรับว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเช่น การปลูกป่า การทำโรงผลิตพลังงานทดแทน

2.Process for project evaluation and selection : ผู้กู้ยืมต้องยอมรับกับเกณฑ์ของ green loan framework ที่ทางผู้ออกเงินกู้กำหนดโดยทางผู้กู้ยืมต้องแสดง หลักฐานและแจงข้อมูลการทำโปรเจค และประกาศเป็นสาธารณะว่าทำอะไรในโครงการนั่นๆ

3. Management of proceed : ต้องมีการตรวจสอบและรายงานผลการใช้เงินในการทำโครงการอย่าง สม่ำเสมอ และโปร่งใส

4.Reporting : มีการทำ report ตามที่ผู้ให้กู้ยืมกำหนดโดยมีเอกสารชี้แจงเกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแนบ

การกู้ยืมสีเขียวนั้น จะได้อัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าการกู้ยืมทั่วไปอย่างมาก เพื่อเชื้อเชิญและชักจูงให้ในอนาคต เกิดโครงการเหล่านี้มากขึ้นต่อไปเรื่อยๆ

Writer

ธีรภัทร อัครพรรณวงศ์, Tee

Business Analyst

Share


Other News & Updates

29 Dec 2022 | News

คาร์บอนเครดิตสร้างรายได้ ได้จริงหรือ?

คาร์บอนเครดิต หมายถึง สิทธิที่ได้รับจากการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือก๊าซเรือนกระจกสู่สิ่งแวดล้อม มีหน่วยเป็น ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ซึ่งการที่จะได้รับสิทธิดังกล่าวมานั้น จะต้องมีการดำเนินโครงการที่มีการวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรมและผ่านการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบของมาตรฐานคาร์บอนเครดิต โดยการได้มาซึ่งคาร์บอนเครดิตมาตรฐานของประเทศไทยจะต้องสมัครขึ้นทะเบียนโครงการภายใต้โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program: T-VER) ซึ่งมีผู้ให้

14 Dec 2022 | News

การรีไซเคิล คือ คำตอบของการแก้ปัญหาขยะพลาสติก จริงเหรอ?

ปฏิเสธไม่ได้ว่าพลาสติกเป็นส่วนสำคัญในชีวิตประจำวัน ทั้งในการการดื่มกิน ใช้สวมใส่ ใช้ช้อปปิ้ง และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ช่วยชีวิตเรา เนื่องจากพลาสติกมีความแข็งแรง ยืดหยุ่น ราคาถูก สามารถหล่อเป็นสิ่งต่างๆได้นับพันชนิด ตอบสนองต่อความต้องการในชีวิตปัจจุบัน

08 Dec 2022 | News

COP27

COP27 คืออะไร? และมีสาระสำคัญอย่างไร ที่เราควรรู้บ้าง? COP หรือ Conference of the Parties นั้น เป็นการประชุมด้านสิ่งแวดล้อมที่จัดขึ้นเพื่อหารือแนวทางรับมือกับภาวะโลกร้อน มุ่งหวังควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจก อันเป็นก๊าซต้นเหตุ ไม่ให้ถึงจุดที่มนุษย์และโลกได้รับผลกระทบร้ายแรงนั่นเอง โดย COP จัดขึ้นครั้งแรกในปี 1992 มีรัฐภาคีที่เข้าร่วมกว่า 200 ประเทศ เพื่อนำเสนอแผนและรายงานความคืบหน้าเกือบทุกๆปี Ref: https://www.iberdrola.com/sustainability/international-agreements-on-climate-change ล่าสุดได้จ

logo

139 Sethiwan Tower, 4th Floor, Pan Rd, Silom, Bang Rak, Bangkok 10500
02-114-7182
[email protected]

Follow Us

newnewnew