News | 30 Apr 2021

ส่องจำนวนรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ในไทย และแนวโน้มของตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในปี 2021 กัน

แนวโน้มของตลาดรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ในปี 2021 เป็นอย่างไร อัตราการเติบโตในอนาคตเป็นไปในทิศทางไหน สามารถติดตามข้อมูลดังกล่าวได้ในบทความต่อไปนี้

รถยนต์ไฟฟ้า หรือ EV เป็นนวัตกรรมยานพาหนะที่กำลังมาแรงในปี 2021 โดยจะอาศัยพลังงานจากกระแสไฟฟ้าในการขับเคลื่อน และมีแบตเตอรี่เป็นตัวเก็บและแปลงพลังงานไปใช้ ทำให้การทำงานของเครื่องยนต์ดังกล่าว ไม่มีการเผาไหม้ซึ่งเป็นที่มาของการผลิตไอเสียที่เป็นอันตรายต่อร่างกายและสิ่งแวดล้อมออกมา นี่จึงเป็นจุดเด่นอย่างหนึ่งที่ทำให้ผู้ใช้รถยนต์เริ่มหันมาให้ความสนใจกับรถยนต์ไฟฟ้า ประกอบกับกระแสรักษ์โลกในปี 2021 ที่ผู้คนเริ่มตระหนักและตื่นตัวกันมากขึ้น บทบาทของรถยนต์ประเภทที่ต้องใช้การเผาไหม้อย่างน้ำมันหรือแก๊สในการขับเคลื่อนจึงเริ่มลดลง และแทนที่ด้วยรถยนต์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง

EV Trend in Thailand 2021

จำนวนรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย ปี 2020

เมื่อผู้ใช้รถยนต์เริ่มหันมาให้ความสนใจกับรถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้น บริษัทผลิตรถยนต์ชั้นนำหลายรายที่มีฐานการผลิตอยู่ที่ประเทศไทย จึงมีการลงทุนเพื่อผลิตและจัดจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าในแต่ละประเภทเพิ่มขึ้นด้วย ไม่ว่าจะเป็นแบบไฮบริด (HEV) แบบปลั๊กอินไฮบริด (PHEV) และแบบที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ (BEV) ทำให้ในปี 2020 มียอดจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้ารวมทั้งหมด 30,705 คัน โดยแบ่งเป็นรถประเภท BEV จำนวน 1,288 คัน ประเภท HEV และ PHEV จำนวน 29,417 คัน อัตราเติบโตจากเดิมสูงถึง 12.8% ซึ่งตัวเลขเหล่านี้มาจากผู้ที่มีกำลังซื้อและต้องการใช้นวัตกรรมยานพาหนะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างรถยนต์ไฟฟ้า เพื่อช่วยลดมลพิษในอากาศจากท่อไอเสียนั่นเอง

ผลที่ตามมาจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนรถยนต์ประเภทนี้ในช่วงต้นปี 2021ก็คือ สถานีอัดประจุไฟฟ้าหรือสถานีชาร์จไฟฟ้าสำหรับรถยนต์ไฟฟ้ามีจำนวนเพิ่มขึ้นตามไปด้วย เพื่อเตรียมพร้อมไว้รองรับการใช้งานของผู้ที่มีรถไฟฟ้าในประเภทต่าง ๆ จากแต่เดิมที่มีการกระจายสถานีไปตามบริเวณต่าง ๆ เฉพาะภายในกรุงเทพมหานครเท่านั้น แต่ในปัจจุบันปี 2021 ผู้ให้บริการหลายรายมีการขยายสถานีอัดประจุไฟฟ้าเพิ่มเติมไปยังภาคอีสาน ทำให้ผู้ใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าที่อาศัยอยู่บริเวณนั้นมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

แนวโน้มการเติบโตของรถยนต์ไฟฟ้าในอนาคต

สำหรับในช่วงต้นปี 2021 จะเห็นว่าแนวโน้มของรถยนต์ไฟฟ้าภายในประเทศไทยมีทิศทางที่ดีขึ้น เมื่อเทียบจากสถิติยอดขายในแต่ละปีที่ผ่านมา ประกอบกับทางรัฐบาลไทยได้ให้การสนับสนุนทุนผลิตรถยนต์ไฟฟ้าทำให้ตลาดยานยนต์ประเภทนี้มีอัตราการเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ และคาดว่าภายในปี 2021 นี้ ยอดการผลิตจะอยู่ที่ประมาณ 1.5 ล้านคัน โดยมีการแบ่งจำหน่ายภายในประเทศ 7.5 แสนคัน และส่งออกไปต่างประเทศจำนวน 7.5 แสนคัน

ส่งผลให้ในอนาคตตั้งแต่ปี 2021 เป็นต้นไป ราคาของรถยนต์ไฟฟ้าจะมีการปรับตัวลดลง เพราะบริษัทรถยนต์ชั้นนำหลายรายต่างก็ต้องแข่งขันกันเพื่อแย่งส่วนแบ่งตลาด ซึ่งจะเป็นการเพิ่มโอกาสให้ผู้คนทั่วไปสามารถจับจองเป็นเจ้าของรถยนต์ไฟฟ้าได้ง่ายขึ้น และคาดว่าภายในปี 2021 ยอดขายของรถประเภท BEV จะเพิ่มสูงขึ้นราว ๆ 4,000 – 5,000 คัน รถประเภท HEV และ PHEV จะเพิ่มสูงถึง 48,000 – 50,000 คัน รวมเป็นยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าที่ 52,000 – 55,000 คัน คิดเป็นอัตราเติบโตที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นสูงถึง 79% เลยทีเดียว

จะเห็นว่าตลาดรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ภายในประเทศไทยมีอัตราการเติบโตที่สูงขึ้นเรื่อยๆ อันเนื่องมาจากกระแสการรณรงค์ใช้พลังงานสะอาดแทนพลังงานแบบเดิม ประกอบกับการสนับสนุนจากทางภาครัฐในหลายปีที่ผ่านมา ทำให้ในช่วงต้นปี 2021 ยอดขายของรถยนต์ไฟฟ้าจึงมีการขยายตัวอย่างก้าวกระโดด และมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในอนาคตข้างหน้านี้อย่างแน่นอน

Reference:
https://brandinside.asia/xev-thailand-2021/
greennetworkthailand.com/รถยนต์ไฟฟ้า-ev-ไทย-โต-ปี-2564-2566/
https://www.thebangkokinsight.com/551447/

Share


Other News & Updates

02 Jul 2021 | News

Environmentalists mark concerns on Bitcoin's consequence on climate change

Is Bitcoin destroying the planet? Or is it merely an act of self-defense by Tesla's Founder?

18 Jun 2021 | News

ดูให้ชัด! ค่าไฟของประเทศไทยเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียน

พาสำรวจข้อมูลค่าไฟของประเทศในกลุ่มอาเซียน เปรียบเทียบกันให้เห็นแบบชัดๆ ว่าแต่ละประเทศเป็นอย่างไร มีปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อการกำหนดอัตราค่าไฟฟ้า

04 Jun 2021 | News

จริงหรือไม่? คริปโต(Cryptocurrency) ใช้พลังงานสูง ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

เพราะเหตุใด Cryptocurrency ถึงใช้พลังงานไฟฟ้าสูง ส่งผลกระทบให้โลกร้อนจนนักสิ่งแวดล้อมต้องออกมาเตือน เราหาคำตอบของเรื่องนี้มาให้แล้ว ไปติดตามกันได้เลย

logo

139 Sethiwan Tower, 4th Floor, Pan Rd, Silom, Bang Rak, Bangkok 10500
+66 8 4034 4240
contact@gideon-one.com

Follow Us

newnewnew